Weigerambtenaar en atheïst

Godsdienst, godsdienst, het is en blijft altijd een bron van discussie.

Twee geloven op één kussen: daar slaapt steeds vaker een weigerambtenaar of een atheïst tussen.

De Britse Commissie voor Gelijke Behandeling vindt dat werkgevers meer moeten doen om christenen een werkplaats te geven, net zoals dat met gehandicapten gebeurt. Christenen met gewetensbezwaren moeten ook beter beschermd worden op hun werkplek. Homobelangengroeperingen en atheïsten in Groot-Brittannië hebben furieus gereageerd.

Vorige week onthulde Geen Stijl dat minister Van Bijsterveldt toegeeft dat mensen die in Allah of God geloven ‘gewetensbezwaard’ mogen zijn bij het sluiten van een homohuwelijk.

Alle anderen mogen dat niet. Merkwaardig. Kunnen atheïsten weigeren om gelovige mensen in de echt te verbinden? En waarom zijn de Britse homo’s en atheïsten boos? Gelijke rechten gelden voor alle burgers, dus ook voor de Christenen die zich kennelijk minder beschermd en minder bedeeld voelen, toch? Het lijkt de laatste tijd sowieso of de Sikhs in Brittannië, de moslims in Nederland de Christenen wakker hebben geschud om meer voor hun rechten op te komen.

Wat mij frappeert aan de beslissing van de Britse commissie is dat het geloof gelijk wordt gesteld met een fysieke beperking. Wat heeft een geestelijke, verstandelijke overtuiging met mijn niet-vrijwillig gekozen fysieke beperking gemeen? Of wordt hiermee impliciet toegegeven dat het geloven in Christus (Mohammed, Mozes) een afwijking of een handicap is?

Marcel Duyvestijn en Thijs Kleinpaste pleiten voor een pittige discussie met lef en met respect:

“De wet op de smalende godslastering opheffen. Maak de vrijheid van meningsuiting net zo belangrijk als de vrijheid van godsdienst en vice versa door artikel 6 van de Grondwet niet langer apart te laten staan. Ook artikel 23 moet worden opgedoekt. De opdracht van politici is het vinden van een antwoord op de vraag hoe we in de 21ste eeuw alle diepgewortelde meningen, overtuigingen en geloven – of die nu voortkomen uit een heilig boek of uit de boeken van de atheïst Richard Dawkins – een gelijkwaardige plek geven in onze samenleving. Geen aparte regels, geen ‘ik een beetje meer dan jij’.”

De onderstaande regels van Prof. J. Sperna Weiland gelden immers voor ons allen:


Er is al veel gebeurd

Wanneer je leven begint

De wereld is al gevormd

Er is al een hele cultuur.


Je begint niet aan het begin

je leert en je wordt gevormd

je doet wat de anderen voordoen

je spreekt hun taal die zij weer

van anderen hebben geleerd

je denkt en het zijn niet

je eigen gedachten je hebt ze

aan je omgeving ontleend.


En toch er komt een moment

waarop je zelf moet beslissen

en jij alleen geeft het antwoord

op de vraag naar de zin van het leven

(Eerder verschenen in de Telegraaf 22 juli 2011)


Deel Dit