Verlamd door angst

‘Niet stelen, niet liegen, altijd je ouders respecteren, anders ga je naar de hel’. De toorn Gods is groot.

Angst en terreur in naam van God. Niet ‘hoe voed ik mijn kind op tot een gelukkig en geslaagd mens?’ maar ‘hoe hou ik mijn kind of een gemeenschap in het gareel?’. God als politieagent.  Om je geweten 24/7 te leiden en te behoeden voor criminaliteit en je te helpen op het juiste pad – wat die ook moge zijn – te blijven. Als je zelf gelovig bent opgevoed is het geen makkelijke opgave om je kind zonder godsbesef en religie maar wel met een sterk geweten op te voeden. 

Een studie van de universiteit van Oregon (VS) wijst uit dat wie gelooft in de hel, minder geneigd is tot het plegen van misdaden. Landen waar velen geloven in een straffende god, scoren laag op criminaliteit. In landen waar vooral veel in de hemel wordt geloofd komt juist veel criminaliteit voor. Bij die onderzoeken werden respondenten onder meer gevraagd of ze vooral geloofden in een vergevende of een straffende god.

Psycholoog Azim Shariff: “Geloofsovertuiging is lang gezien als een ondeelbaar gegeven. Maar wanneer je religie opdeelt in verschillende factoren, zie je plots nieuwe verbanden.” Shariff ontdekte vorig jaar dat studenten die geloven in een vergevende God vaker spieken. Of en wat die studenten vervolgens doen om die vergeving te verdienen, wordt helaas niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat wetenschappers een verband leggen tussen geloof in het hiernamaals en maatschappelijk welvaren. In 2003 stelde de Harvard-Universiteit al dat het Bruto Binnenlands product (BBP) van ontwikkelde landen hoger ligt als burgers meer in de hel geloven dan in de hemel. Ze stellen vast dat geloof in de hel en de hemel zelfs betere indicators zijn van misdaad dan het BBP en inkomensongelijkheid. Sociale wetenschappers kunnen wat hen betreft beter kijken naar religieuze factoren. Willen wij dus het Nederlands BBP weer omhoog krikken, moeten we weer en meer bang zijn voor de hel. Niet in de hel van het hier en nu. Geen angst voor terrorisme, extremisme, of voor de economische crisis. Anders gezegd; geen angst op het materiële vlak maar voor het leven in het hiernamaals. Heb je als leek toch nog wat teveel krassen op je kerfstok; alle religies bieden de zondaar een uitweg om in het aardse leven boete te doen. Biechten, offeren, bedevaart naar Mekka; in één pennenstreek zijn je zonden weggewist. Voor een enkeling is in naam van God doden zelfs een garantie voor een enkeltje hemel. Volgens sommige filosofen en psychologen is angst de grondhouding van de mens. Een levenlang worstelen wij tegen die angst. Waar de één god als troost ervaart in zijn leven, bibbert de ander, is verlamd door angst en vergeet te leven.

(Eerder verschenen in De Telegraaf vrijdag 29 juni 2012)


												
Deel Dit