Ronselen

Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam heeft in de aanloop tot de raadsverkiezingen van 3 maart jongstleden partijgenoten in een e-mail aangezet tot het werven van volmachten. Foei! Niet om zijn ‘geronsel’, maar om zijn verwijt dat de PvdA ‘onrechtmatigheden’ en ‘wetsovertredingen’ toe laat, terwijl Buijt als enige (nota bene een politicus) de wet echt heeft overtreden.

Tijdens een cabaretoptreden riep ook ik iedereen op om kiezers actief te benaderen hun stem uit te brengen. Desnoods deur voor deur bij ze langs te gaan en in elk geval met een volmacht weg te gaan.

Mijn lief vroeg of ik gek was geworden!

“Mensen als mijn moeder moeten kunnen stemmen; ze is analfabeet, oud, slecht ter been maar heeft wel overal een mening over. Naar het stembureau gaan is te veel moeite voor haar. In Turkije stemden mensen als mijn moeder ook met hulp van anderen. Zij zeggen hardop op wie en welke partij ze willen stemmen, iemand van het stembureau wijst de plek aan waar met rood potlood een kruis of met een in inkt gedoopte vinger gestemd kon worden. Dit gebeurde onder toezicht en niks privacy of geheimhouding. Nu plaatsen we toch ook op alle formulieren waar mama haar handtekening moet zetten, onze vingers en trekken ze pas op het laatste moment weg.”

“Maar je mag per persoon maar met twee volmachten een stem uitbrengen. Wat doe je met de rest?”

Mijn lief vertelt hoe het er ‘vroeger’ aan toe ging: “Mensen werden opgeroepen om vooral geen stem verloren te laten gaan en hun ondertekende stemkaart af te geven bij het partijbureau als ze niet konden stemmen. Actieve partijgenoten werden opgeroepen om hun stem zo laat mogelijk uit te brengen en eerst op het partijbureau te komen kijken of er nog volmachten waren afgegeven voor hun kiesdistrict die zij vervolgens samen met hun eigen stem (maximaal 2) konden uitbrengen. Die persoon vulde natuurlijk eerst zijn gegevens op de volmacht. Iedereen wist dat het niet mocht, dat het illegaal was maar een stem verloren laten gaan was erger. Met de verzuiling was dat overzichtelijk en makkelijk. Als een politieke partij in een bejaardentehuis ging ronselen, wisten ze door het signatuur van het tehuis bij voorbaat dat ze voor hun partij stemmen konden ronselen.”

Mijn lief ziet mijn enthousiaste blik: “Het is hartstikke illegaal Funda!”

In de bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen stuit ik op Artikel E 9 Voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau wijzen burgemeester en wethouders een geschikte ruimte aan en Artikel E 10 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden omtrent inrichting, samenstelling en werkwijze van het hoofdstembureau.

Elk bestuur kan dus nadere regels bepalen. Hiermee kan assistentie geregeld worden aan slechtzienden, analfabeten, anderstaligen en door het te organiseren voorkom je dwang of ronselpraktijken. Ik heb een beter idee: Digitaal stemmen aan de deur. Pinbetalingen aan de deur kunnen nu ook waarom geen stemkastje met twee medewerkers/vrijwilligers aan elke deur?

Oorspronkelijk verschenen in de telegraaf op 12 maart 2010.

Deel Dit