Geen allochtone schoonzoon


De schoonvader van mijn broer vertrouwde mij toe dat mijn broer niet alleen goed is voor zijn dochter maar ook voor hem.

“De band met onze dochter is verbeterd en we hebben er een zoon bij!”

Uit onderzoek onder 588 ouders van het maandblad J/M voor Ouders, blijkt dat autochtone Nederlanders het goed vinden dat kinderen in een multiculturele maatschappij opgroeien, maar ze zien hun eigen kind toch het liefst opgroeien in een witte buurt en op een witte school.

Enkele vragen uit de enquête: Hoe erg zou u het vinden als…

Uw dochter thuiskomt met een allochtoon vriendje?

Uw zoon thuiskomt met een allochtoon vriendinnetje?

Het blad concludeert dat 80 procent van de ouders de voordelen ziet van opgroeien in een maatschappij met verschillende culturen. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 57 procent zich zorgen maakt over de positie van hun witte kind in de gekleurde maatschappij.
Van de ouders zegt 57 procent het geen probleem te vinden als hun kind een allochtoon vriendje heeft. Een zoon met een allochtoon vriendinnetje vindt 62 procent niet erg. Aan de andere kant ziet 80 procent van de ondervraagden hun kind toch het liefst opgroeien in een (overwegend) witte buurt, en op een witte school (76 procent).

Uit onderzoek blijkt dat overal ter wereld, ouders liever hebben dat hun kind een partner kiest uit de eigen cultuur. Zo is in Turkije veel weerstand tegen gemengde huwelijken. Dat zijn ‘Turken’ onderling. De Turkse samenleving is multicultureel. Dan heb ik het niet over cultuurverschillen zoals tussen Limburg en Groningen bijvoorbeeld. Maar echt andere volkeren, talen en religies. Zoals Koerden, Alewieten en Soennieten. Voor de helft van Turkije geldt echter vermenging. Vanaf dag één krijgen miljoenen Turkse kinderen te maken met andere culturen. Hoe neutraal of discriminerend hun opvoeding ook is, doordat ze samen onderwijs volgen, leren ze elkaar kennen. Daar vloeien huwelijken uit voort.  Met al dan niet de zegen van de ouders. Ineens vallen verschillen mee en blijken die vieze, rare,  enge mensen leuker, intelligenter en warmer te zijn.

Een autochtone vriendin heeft haar kinderen bewust op een ‘multiculti’ school in Amsterdam Zuidoost gedaan. De blik op de wereld van haar kinderen,  was breder, genuanceerder; zelfs háár blik was verruimd.

Het blad J/M zou hetzelfde onderzoek onder allochtone ouders moeten houden.

Het zou me niets verbazen als de allochtone ouders in meerderheid de witte schoonzoon of –dochter afwijzen. In eerste instantie wil niemand een ‘allochtone’ schoonzoon.

( Eerder verschenen in de Telegraaf d.d. vrijdag 26 augustus 2011)


Deel Dit